Noua ordine reală…

Conducători mondiali şi personalităţi faimoase promovează Noua Ordine Mondială şi un Guvern Unic

de Wes Penre

Adevărul iese la lumină

Preşedinte al SUA, Franklin D. Roosevelt, într-o scrisoare către colonelul E. Mandell House din 21 Nov. 1933: Adevărul este că, dupa cum bine ştiţi, elementul financiar din marile centre deţine controlul guvernului SUA încă din zilele lui Andrew Jackson.

Tatăl lui John Fitzgerald Kennedy, Joseph Kennedy, declara într-un articol din New York Times, în 26 Iul. 1936: 50 de oameni au condus America, şi asta e un număr mare.

Winston Churchill, într-o declaraţie de presă la Londra, în 1922: Din zilele lui Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Troţki, Bela Kuhn, Rosa Luxemburg şi Ema Goldman, conspiraţia acestei lumi a luat amploare. Această conspiraţie a jucat un rol recunoscut în Revoluţia Franceză. A fost izvorul fiecărei mişcări subversive în secolul 19. Şi acum, în sfârşit, această bandă de personalităţi extraordinare din lumea interlopă a marilor oraşe din Europa şi America i-a tras de păr pe ruşi şi au devenit conducătorii acelui enorm imperiu.

Judecătorul Felix Frankfurter de la Curtea Supremă a SUA: Adevăraţii conducători ai Washingtonului sunt invizibili şi îşi exercită puterea din spatele scenei.

Woodrow Wilson: Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniul comerţului şi producţiei, se tem de ceva. Ei ştiu că undeva există o putere atât de organizată, atât de subtilă, atât de atentă, atât de completă, de perseverentă încât nu au curajul să o vorbească de rău sau să o condamne, decât în şoaptă.

Senatorul George W. Malone (Nevada), vorbind în faţa Congresului în 1957: Cred că dacă oamenii acestei naţiuni ar fi înţeles cu adevărat ceea ce le-a facut Congresul, ar porni imediat înspre Washington; nu ar mai aştepta noi alegeri… Este vorba de un plan bine pus la punct de a distruge independenţa economică şi socială a Statelor Unite!

Bill Clinton, în revista USA Today din 11 Mar. 1993, pag 2A: Nu trebuie să fim chiar atât de fixaţi în dorinţa noastră de a păstra drepturile americanilor.

Alte exemple, în ordine cronologică:

Despre Clubul Jacobin:
După deconspirarea lor recentă în Bavaria, grupul Iluminaţilor au ajuns îi mai departe, luându-şi diverse nume, cum ar fi Clubul Revoluţionar Francez. Pe masură ce numărul membrilor radicali a crescut, a fost nevoie de o sală de întruniri mai mare. Sala Conventului Jacobin a fost închiriată, astfel că numele lor (Clubul Jacobin) vine de la această sală.
Clubul Jacobin s-a întâlnit în secret şi au reuşit să recruteze în randurile lor (1300 membri) pe cei mai influenţi oameni din Franţa. Jacobinii scandau distrugerea monarhiei, ca şi a altor instituţii existente, şi caută să stabilească ceea ce ei numesc Noua Ordine Mondială, sau Republica Universală.
Faimosul magician si ocultist, Cagliostro, a fost primit în ordinul Iluminaţilor în 1783. Mulţi ani mai târziu, el a povestit preoţilor catolici despre iniţierea sa în acest ordin. Iniţierea a avut loc într-o cameră de la subsol, de langă Frankfurt, Germania.
(William T. Still, Noua Ordine Mondială, 1700)

Nicholas Murray Butler, într-o adresă către Liga Uniunii din Philadelphia, 27 Nov. 1915:
Vechea ordine a lumii s-a schimbat când acest război a început. Vechea ordine internaţională a decedat atât de subit, atât de neaşteptat şi atât de complet, ca şi cum ar fi fost ştearsă, eliminată de o inundaţie imensă, de o mare furtună, sau de erupţia unui vulcan. Vechea ordine a lumii a murit odată cu apusul soarelui din acea zi şi o nouă ordine se naşte în chiar acest moment, cu dureri atât de teribile încât pare incredibil că din astfel de suferinţe înfricoşătoare şi tristeţe să rezulte viaţă.

M.C. Alexander, secretar executiv al Asociaţiei Americane pentru Conciliere Internaţională, într-o cerere de abonare la revista International Conciliation (1919):
Conferinţa de pace s-a întrunit. Va lua cele mai importante decizii al momentului, pe care se va fundamenta stabilitatea noii ordini mondiale şi pacea lumii.

Dr. Augustus O. Thomas, preşedinte al World Federation of Education Associations, citat în cartea Înţelegere internaţională – Agenţii care educă pentru o Nouă Lume:
Dacă există cineva care-şi imaginează că vom trece imediat la o nouă ordine mondială, prin înţelegere mutuală şi iubire frăţească, ei vor fi profund dezamăgiţi. Când vom fi în pragul acela, vom fi ajuns datorită unui efort perseverent şi de lungă durată. Situaţia internaţionala prezentă, bazată pe neîncredere şi teamă, poate fi corectată numai printr-o formulă de egalitate, aplicată continuu, la fiecare fază de contacte internaţionale, până când ultimile rămăşiţe ale vechii ordini sunt spulberate din mintea popoarelor.
Victime colaterale: generaţii şi popoare

H. G. Wells, în cartea sa, Noua Ordine Mondială, tipărită în 1939:
Când lupta pare să încline balanţa în favoarea democraţiei sociale mondiale, vor fi încă lungi întârzieri şi dezamăgiri până când acest nou sistem va deveni eficient.
Nenumăraţi oameni… vor contesta şi vor urâ noua ordine mondială… şi vor muri protestând împotriva ei. Când încercăm să-i evaluăm promisiunile, trebuie să fim conştienţi de nefericirea unei întregi generaţii, sau mai multe, de oameni nemulţumiţi, mulţi dintre ei oameni buni şi corecţi.

Adolf Hitler, în timpul celui de-al II-lea război mondial:
Socialismul Naţional se va folosi de propria revoluţie pentru stabilirea unei noi ordini mondiale.

Albert Einstein, scrisoare deschisă către Adunarea Generală a ONU, 1947:
Pentru a atinge scopul final – care este o singură lume, nu două lumi ostile – un astfel de Guvern Mondial Parţial nu trebuie niciodată să acţioneze ca o alianţă împotriva restului lumii. Singurul pas adevărat către un guvern mondial, este Guvernul Mondial însuşi.

James Paul Warburg, declaraţie în faţa Senatului SUA pe 7 Feb. 1950:
Vom avea un Guvern Mondial, fie că ne place, fie că nu ne place. Singura întrebare este dacă acest Guvern Mondial va fi adoptat prin cucerire sau prin accept.
James Paul Warburg este “îngerul” organizaţiei United World Federalists, fiul lui Paul Moritz Warburg, nepotul lui Felix Warburg şi al lui Jacob Schiff, de la banca Kuhn, Loeb & Co. care a pompat milioane de dolari în Revolutia Rusă prin Max, fratele lui James, bancher al guvernului german.

Patriotismul şi Dumnezeu, arme redutabile împotriva Noii Ordini Mondiale

Bertrand Russell, 1953:
Cred că subiectul cel mai important (politic) este psihologia maselor… Vom arăta că familia împiedică dezvoltarea individului… Deşi acestea vor fi studiate în sistemul de educaţie, ele vor fi aservite obiectivelor clasei guvernante… Populaţia nu va cunoaste felul în care i se inoculează convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generaţii de oameni în acest fel va putea să controleze întreaga populaţie în mod eficient şi sigur, fără a fi nevoie de armate sau poliţie… Propaganda educaţională, cu ajutorul guvernului, va putea să obţină rezultate într-o singură generaţie.
Există însă două puternice forţe care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealaltă este patriotismul… O societate ştiinţifică nu poate fi stabilă decât sub conducerea unui guvern mondial.

Chester Ward, Amiral şi fost judecător în Marina Militara SUA, membru în CFR timp de 15 ani:
Scopul principal al CFR (Council of Foreign Relations) este slăbirea suveranităţii SUA şi a independenţei naţionale şi supunerea ei unui guvern unic mondial.

Guvernatorul Nelson Rockefeller (New York), într-un articol intitulat “O chemare la construirea unei noi ordini mondiale” – New York Times, Feb. 1962:
Naţiunile Unite, nu au fost şi nu sunt capabile să aducă o nouă ordine mondială, cerută de evenimentele actuale. Este necesar ca SUA să preia conducerea tuturor popoarelor şi să pună în practică conceptele şi aspiraţiile de suveranitate naţională printr-o viziune federală.

Papa Paul VI, 26 Mar. 1967:
Cine nu poate vedea necesitatea şi importanţa unei astfel de autorităţi mondiale capabilă de acţiuni eficiente în plan juridic şi politic? Delegaţi ai organizaţiilor internaţionale, personalităţi oficiale, oameni de presă, profesori şi educatori, cu toţii trebuie să vă daţi seama că aveti de jucat fiecare rolul lui în edificarea noii ordini mondiale.

Robert F. Kennedy, 1967:
Cu toţii vom fi judecaţi după măsura efortului de a contribui la construirea Noii Ordini Mondiale.

Richard Nixon, Oct. 1967:
Dezvoltarea unei gândiri coerente a regiunii Asiei este reflectată în dispoziţia de a considera problemele în termeni regionali şi de a trece apoi la necesităţile de dezvoltare a unei Noi Ordini Mondiale.

Suveranitatea Naţională este învechită

Zbigniew Brzezinski:
Această regionalizare se desfăşoară conform planului Comisiei Trilaterale având ca scop convergenţa gradată a Estului şi Vestului către un Guvern Unic Mondial… Suveranitatea Naţională nu mai este un concept viabil.

David Rockefeller:
Suntem într-un proces de transformare globală. Mai avem nevoie doar de o criză majoră necesară şi toate naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială.

Mihail Gorbaciov, 1988:
De acum încolo, progresul global este posibil numai prin consens universal în stabilirea unei noi ordini mondiale.

George Bush, Ian. 1991:
Dacă nu vom continua, vom pune în pericol pacea şi democraţia noii ordini mondiale pe care acum o putem vedea, această realitate atât de mult visată la care ne-am adus contribuţia noi toţi.

George Bush, 6 Mar. 1991:
Acum vedem o nouă lume… O lume în care putem clădi noua ordine mondială. O lume în care Organizaţia Naţiunilor Unite poate acum să-şi ducă la bun sfârşit viziunea istorică a fondatorilor săi.

O criză mondială majoră forţează Noua Ordine Mondială

Henry Kissinger, la conferinţa grupului Bilderberg din Evian, Franta, 1991:
Azi, America ar fi scandalizată dacă trupele ONU ar intra în Los Angeles pentru a restabili ordinea [referindu-se la protestele din 1991]. Mâine – ea ne va mulţumi! Asta este cu atât mai evident dacă li s-ar spune că există o ameninţare externă [o invazie extraterestră, sau de ordin terorist], fie ea reală sau doar declarată, care ar ameninţa existenţa Americii. În acest fel toate popoarele lumii ne vor ruga să îi scăpăm de această nenorocire. Toate lumea se teme de necunoscut. Când le vom pune pe tapet acest scenariu, drepturile omului vor fi cedate de bunăvoie în favoarea garantării bunăstării şi a siguranţei de către Guvernul Mondial.

Gen. Colin Powell, 9 Sept. 1993:
În legatură cu problema rămânerii trupelor americane în Somalia, ca parte a operaţiunii Naţiunilor Unite, el a declarat:
O retragere ar fi devastatoare pentru speranţele noastre într-o nouă ordine mondială şi în puterea noastră de a participa în organizaţii multinaţionale pentru a rezolva probleme ca acestea.

David Rockefeller, la Consiliul de Afaceri al Naţiunilor Unite, 14 Sept. 1994:
Dar această fereastră de ocazii, în care putem construi o ordine mondială interdependentă, nu va fi deschisă pentru mult timp. Deja sunt forţe puternice care lucrează şi ameninţă să distrugă toate speranţele şi eforturile noastre de a ridica o structură rezistentă de interdependenţă globală.

Henry Kissinger:
NAFTA este o piatră de temelie la construirea Noii Ordini Mondiale.

Arthur Schlesinger Jr., în revista Foreign Affairs, Aug. 1995:
Nu vom obţine o nouă ordine mondială fără a plăti cu sânge, ca şi cu bani.

George Soros, miliardar, la Forumul Economic de la Davos, Elveţia, 27 Ian. 1995:
Lumea are nevoie de o nouă ordine mondială şi vă avertizez că urmează o perioadă de puternică dezordine în întreaga lume.

Gary Hart, la o întâlnire televizată organizată de CFR în Washington, 14 Sept. 2001:
Preşedintele SUA are acum şansa de a folosi acest dezastru [11 Septembrie] pentru a instaura o nouă ordine mondială. (roaim.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s